Základní fundament

Vysvětlení ekonomického kalendáře a základních makroekonomických ukazatelů spolu s tím, jaký mohou mít dopad na trh.