Evropská komise makroekonomickou předpověď pro ČR zhoršila

Ekonomika České republiky V loňském roce vzrostla o 2,9 % díky podpoře domácí poptávky. V roce 2017 byl růst 4,4 %.
Data vyplývají z pravidelné makroekonomické předpovědi Evropské komise, která tak snížila svůj podzimní odhad růstu v roce 2018 celkem o 0,1 procentního bodu. Dané tempo 2,9 % by si ČR měla udržet i v letošním roce. V roce 2020 má zvolnit na 2,7 %. České hospodářství podpořila především domácí poptávka díky růstu mezd a rekordní zaměstnanosti. Mzdy dle předpokladu i nadále porostou, ke konci roku se očekává zpomalení tvorby pracovních míst. Investice se zvýšily zejména v prvním pololetí díky zpracovatelskému průmyslu a rozmachu veřejných investic podporovaných zejména z fondů EU. Ty by měly i nadále pokračovat ve svém vzrůstu.
Hospodářská expanze
Vývoz a dovoz by měl do roku 2020 mírně růst s neutrálním dopadem zahraničního obchodu na vývoj hrubého domácího produktu. Kombinace nízké nezaměstnanosti a nízkého počtu uchazečů o práci na jedno volné místo, jenž jsou v ČR v rámci EU nejnižší, by měla stimulovat podniky k vyšším investicím do techniky a strojů, což by mělo vést k růstu produktivity. Míra inflace by se měla v letech 2019 a 2020 pohybovat na 2% inflačním cíli ČNB. Hlavním proinflačním faktorem i nadále bude rychlý růst mezd, což se ale projeví na spotřebitelných cenách formou zdražování. Evropská komise očekává ústup inflačního tlaku vyplývajícího z cen energií.
Ekonomika EU a eurozóny
Z Bruselu přišla i zhoršená prognóza pro ekonomiku EU a eurozónu protkanou prohlubující se nejistotou. Evropské hospodářství očekává růst již sedmým rokem v řadě, i když pomalejším tempem, než Evropská komise předpokládala ještě v loni na podzim. Ve své zveřejněné zimní makroekonomické prognóze komise pro celou Evropskou unii očekává v letošním roce růst 1,5 % HDP, i když na podzim ještě uváděla 1,9 %. Eurozóna tak poroste o 1,3 %, tedy mírnějším tempem. Očekáván je propad ekonomiky Číny a nejistota okolo vývoje způsobu odchodu Británie z EU.